Home » NLP Verander je resultaat

NLP Verander je resultaat

Recent heb ik het fantastische NLP boek van Anthony Robbins, “Je ongekende vermogens” voor de derde keer gelezen. Dit boek legt in mijn ogen op een fenomenale manier met behulp van NLP (Neurolinguïstisch programmeren) uit hoe je stemming en fysiologie kunt veranderen zodat dit leidt tot ander gedrag en wenselijke resultaten.

NLP Model

Dit artikel geeft de kern van dit boek weer en de basis van NLP (communicatiemodel) met als doel je verder te helpen om je eigen successvolle strategieën vorm te geven.

Leestijd: 5 min, toegevoegde waarde: onbeschrijfelijk 🙂

Kennis is potentiele macht

Anthony Robbins

Volgens Robbins draait alles om stemming en actie. Een stilstaand schip kun je immers niet van koers laten wijzigen. Hij omschrijft kennis als potentiele macht. Kennis kan je pas macht geven als je er iets mee doet. Kennis is vrijwel voor iedereen toegankelijk (internet): pas als je iets met die kennis doet kan het leiden tot excellentie.

Een gebeurtenis leidt tot een ervaring die je primair visueel (zien), auditief (horen) en kinesthetisch (voelen) waarneemt, ook wel de zintuigelijke kanalen genoemt. Visueel, Auditief en Kinesthetisch worden afgekort tot VAK. Door te generaliseren, vervormen en weg te laten (filters) ontstaat je innerlijke representatie. Het is jouw persoonlijk beeld van de werkelijkheid. Een gebeurtenis kun je niet beïnvloeden. Hoe je hiermee omgaat, de representatie wel. De waarde van je resultaten wordt gevormd door hoe je iets aan jezelf weergeeft!

Een stemming kan belemmerend of vermogend zijn en wordt gecreëerd door:

1] Een Interne representatie:

  • Wat je verbeeld, voorstelt of tegen jezelf zegt: de soort representatie
  • Hoe je dat representeert (bijv. tonatie, kleur, grootte): de submodaliteiten

2] Fysiologie: de spierspanning, voeding, ademhaling kortom het biochemisch functioneren

Robbins geeft aan dat de snelste weg om je stemming te veranderen is door direct een andere fysiologie in te nemen. Als je in een depressieve stemming je kin omhoog doet diep ademhaalt, rechtop gaat staan en je schouders omlaag doet dan wordt het erg moeilijk om nog een depressieve stemming aan te nemen. Daarnaast helpt je fit en energiek voelen (uitgerust, goede voeding) aan om helpende representaties in te nemen.

Bij onwenselijke resultaten kiezen mensen vaak voor tijdelijk stemmingsveranderingen door de toevlucht te zoeken tot verslavingen: eten van suiker, roken, drank en drugs. Dit gevoel verdwijnt echter snel (de tijdelijke stemming) doordat de interne representatie onveranderd is.

Om blijvend te veranderen zul je moeten ontdekken wat je strategie is. Je strategie is een som van soort representatie (wat), de submodaliteiten (hoe) en de volgorde (syntax). Als je weet wat je strategie is kun je deze ook veranderen van een belemmerende naar een vermogende stategie. Je eigen strategie kun je verbeteren door acties uit te proberen en te evalueren. Je verandert als het ware details. Volgens Robbins kun je dit versnellen door te leren van anderen. Je modelleert de succes strategieën van anderen. Als je precies representeert op dezelfde manier en in dezelfde volgorde zal volgens hem de uitkomst ook hetzelfde zijn. Hij vergelijkt dit met een voedingsrecept: dezelfde ingrediënten (wat), in de juiste hoeveelheid (hoe) en dezelfde bewerking (volgorde) leveren hetzelfde succesvolle recept of mislukking.

Een krachtig hulpmiddel om nieuwe overtuigingen te installeren is door resultaten vooraf te ervaren. Ben je gestresst op het werk? Creëer dan een beeld waarin je jezelf ontspannen ziet en voelt en neem deze houding aan. Door een techniek die “SWISH” heet wordt het belemmerende beeld als het ware overschreven.

Ik heb zelf mijn motivatiestrategie en angststrategie gemodelleerd. Dit betekent dat ik door NLP in staat ben om mijzelf direct te motiveren voor iets (wat weer een belangrijk ingrediënt voor actie is) en direct angst (die actie belemmert en vluchten bevordert) om te buigen tot een vermogende stemming. Ik heb hiermee angst omgebogen om door te gaan in plaats van te stoppen. Iets wat Robbins laat zien met zijn vuurloop: je moet blijven lopen (actie) in plaats van stil staan. Mis ik dan nooit motivatie? Natuurlijk wel, ik kan dit echter herkennen en weet wat ik doe om niet gemotiveerd te zijn waardoor ik bewust kan kiezen om dit om te buigen als ik dit belangrijk vindt.

Ik kan je warm aanbevelen om het boek van Anthony Robbins te lezen, zelf met NLP aan de slag te gaan of een NLP opleiding te volgen.

Bron: Je ongekende vermogens, NLP – de weg naar excellentie (Anthony Robbins, Sevire / Kosmos uitgevers, Utrecht / Antwerpen 2014)

Open chat
Powered by