Home » 10 Koeltechnieken om de boel te de-escaleren

10 Koeltechnieken om de boel te de-escaleren

Luxe Coachtip

Het kan wenselijk zijn om tijdens een gesprek of coaching een geschil of conflict in spanning te laten afnemen of zelfs weg te nemen. Dit wordt de-escaleren genoemd. Bij een conflict zijn er twee of meer waarheden (perspectieven) die botsen. De-escaleren kan het oprekken van een perspectief zijn waardoor het opgerekte perspectief iets dichter bij het perspectief van de ander komt.

Het model van Glasl, ook wel de escalatieladder van Glasl genoemd, 3 fases:

 1. Win-win
 2. Win-lose
 3. Lose-lose

Heel kort door de bocht zegt het model dat een conflict zo hoog kan oplopen totdat je met de ander (of met de groep) de afgrond ingaat (lose-lose). Dit kun je voorkomen door liefst zo vroeg mogelijk te de-escaleren, maar hoe doe je dat? Gisteren tijdens teamcoachingdag 3 (conflicten in teams) kwamen er fantastische tips uit de groep waarvoor ik de groep enorm dankbaar ben.

Hieronder volgen 10 tips:

 1. Scheiden van intentie en gedrag. In een eerder artikel schreef ik al dat intentie ongelijk is aan gedrag. Door intentie en gedrag te scheiden en liefst de intentie aan een hoger en gezamelijk doel te koppelen wordt er gekeken naar een hoger geheel. Besef tevens dat het gedrag dat een ander toont het beste gedrag is op dat moment. Daar mag je wat van vinden, maar het is wat het is.
 2. Neem een time-out (als dat kan). Slaap er een nachtje over, of loop een rondje om het gebouw. Gebeurt iets tijdens een sessie zorg voor een break-state. Ga voor een koffie pauze, doe een energizer of speel een youtube filmpje af of draai muziek. Leidt de aandacht af van het onderwerp waar je mee bezig wa (andere focus).
 3. Andere context! Problemen en dus conflicten spelen in een bepaalde context! Herken je dat een probleem van thuis niet op het werk speelt of andersom? Wat zou het opleveren als je het probleem van het werk buiten de kantoormuren bespreekt? Ga wandelen of ga samen naar de kroeg. Wandelen heeft een aantal postieve eigenschappen namelijk bewegen stimuleert het brein, je loopt letterlijk in dezelfde richting en je loopt naast elkaar i.p.v. tegenover elkaar zitten. Vandaar het grote aanbod van wandelcoaches 😉
 4. Wat bindt ons? Zoek naar overeenkomsten! Tijdens een conflict of geschil ben je geneigd eigen argunten aan te dragen. Waar staan jullie voor! Wat maakt jullie een groep of wat is jullie gezamelijk doel!
 5. Kies een andere benadering! Hebben jullie het over inhoud en kom je niet uit, schakel over naar proces of relatie (of andersom). Als je het maar over een andere boeg gooit!
 6. Ondertitel jezelf! Anderen kunnen niet gedachtelezen maar vullen wel bewust dingen in. Op het moment dat jij je gedachtewolkjes uitspreekt is er minder ruimte voor aannames en andere filters wat het de-escaleren ten goede komt.
 7. Waardevrij communiceren! Veel conflicten ontstaan of lopen op door het oordelen richting een ander. Daag jezelf uit om een ander een spiegel voor te houden zonder te oordelen.
 8. Beschrijf iets in het heden (hier-en-nu) en geef aan wat het effect hiervan is op jou. Dit kan leiden tot reflectie bij de ander wat voor “oprekking” van het perspectief zorgt.
 9. Bij groepscoaching zijn er veelal verschillende stijlen in de groep. Bij een conflict is het aannemelijk dat een aantal mensen van de groep fel op elkaar ingaan en een aantal teamleden toekijken. Geef een collega die toekijkt het woord en vraag hem of haar wat hij of zij diens collega ziet doen en of er benoemd kan worden wat er volgens deze persoon gebeurt. Hierdoor ga je zelf niet tussen de vuurlijn staan maar geef je een (introvertere?) collega het woord en ruimte en doet een appel om de ander aan te spreken op gedrag.
 10. Leidt de aandacht af van het conflict. Hier ben ik zelf enorm goed in. Een grapje, humor, dubbele betekenis kan als bliksemafleider dienen van het conflict. Doseer dit wel zodat je zelf niet steeds de bliksafleider bent of dit zelf storend wordt.

Hopelijk kun je iets met deze tips? Zelf een goede tip om de boel even af te laten koelen? Neem rustig contact op.

Tree photo created by freepik – www.freepik.com

Open chat
Powered by