Home » Lean Problem Solving: A3 Corona Probleem

Lean Problem Solving: A3 Corona Probleem

Binnen Lean wordt de A3-methode gebruikt om stappen te beschrijven om een probleem op te lossen. In plaats van een heel rapport te schrijven is het idee dat je alleen de noodzakelijke stappen beschrijft en deze A3 waar nodig blijft aanpassen (updaten).

Het Lean middel A3 wordt vaak uitgelegd bij Lean opleidingen (Yellow Belt / Green Belt) om deelnemers een gestructeerde methode aan te leren om naar een probleem te kijken.

Op dit moment zijn alle Nederlands betrokken bij het proces van probleemoplossing van het Corona Virus (COVID-19). Continu worden er maatregelen genomen om het probleem op te lossen of te verkleinen. De effecten van deze maatregelen worden gemeten en waar nodig bijgesteld.

Hieronder vindt je een ingevuld Lean A3 voorbeeld met informatie t/m 11 maart 2020. Let wel, deze A3 is ingevuld met als doel meer informatie en gevoel te krijgen bij de methode (leerdoeleinden) d.m.v. een actuele casus. Bezoek voor actuele cijfers en informatie altijd de daarvoor bestemde officiele kanalen.

Klik hier voor origineel Formaat.
Open chat
Powered by