Home » Coachvragen

Coachvragen

Vragen stellen is een magisch en krachtig hulpmiddel (tool) om informatie naar boven te krijgen. Daarmee is het tevens gereedschap om waarde naar boven te krijgen binnen organisaties. Tevens stimuleert het leren en de uitwisseling van ideeën. Daarnaast helpt het teamleden elkaar beter te begrijpen en daarmee verbinding en vertrouwen te vergroten. Dit komt ten goede van de prestaties.

Onderstaande coachvragen dienen als hulpmiddel bij het coachen en zijn ingedeeld volgens het GROUP-model (Brown & Grant, 2010). GROUP staat hierbij voor Goals, Reality, Options, Understanding others en Perform. Het GROUP-model is een uitbreiding van het GROW model en richt zich op teams. Uiteraard kun je zelf de coachvragen herformuleren voor individuele coaching.

Voorbereidingsvragen en tips
 • Als … gebeurt, welke woorden ga ik er dan aan geven?
 • Eerst contact, dan contract (eerst voelen dan noemen), dan pas de vinger op de zere plek leggen (vinger op de zere plek maar wel verbindend!)
 • Contract bij aanspreken: er brand mij al een poosje iets op de lippen, zou ik iets mogen zeggen waarmee ik je rol zou kunnen prikkelen?
 • Maak een conflict functioneel zodat groei ontstaat.
 • “Zonder norm is geen reflectie en verbetering mogelijk” – Manon Ruijters
 • Het interactieniveau gaat over wat er gebeurt tussen mensen en hoe mensen met elkaar omgaan. Daarnaast is de kwaliteit van het resultaat (inhoud) afhankelijk van de kwaliteit van interactie (bijzondere prestaties zijn alleem nogelijk bij efficiënt en effectief samenwerken).
 • Ken het welbegrepen eigenbelang van elkaar
 • Blijf als coach uit de dynamiek van het team (meerzijdig partijdig). Dit kan door bijv. te spelen met afstand – nabijheid. Doe een stap achteruit of schuif je stoel achteruit waardoor je letterlijk afstand van de dynamiek neemt.
 • Geen schuld geven maar zoeken wat het logisch maakt (oordeelvrij benoemen). Houd het simpel door te luisteren. Zeg bijv. de felle manier waarop je dit zegt, raakt mij en ik merk dat ik in de verdediging schiet. Of: ik schrik een beetje van de manier waarop je dit zegt.
 • Maak verschillende perspectieven zichtbaar waardoor het geheel breder wordt (oprekken): perspectief (info) kan leiden tot gedragsverandering
 • Oordelen zijn een bron van informatie
 • Het gaat niet om gelijk / ongelijk maar hoe de ongewenste situatie in stand wordt gehouden
 • Uit het hoofd / denken maar in de interactie, laat je niet de inhoud inzuigen!
 • Leer woorden geven aan hetgeen je als coach klem kan zetten (ken je eigen ijsberg)
 • Op een prettige manier duidelijk zijn, daar heeft iedereen baat bij
 • Wat gebeurt er als afspraken niet werken?
 • Betrek hele team erbij en benoem bijv. als je ziet dat teamleden zich niet op elkaar richten (interactie op gang helpen)
 • Verschillen uit de weg gaan is een valkuil om de norm (meetlat) uit de weg te gaan.
 • Zoek naar hoe je het team kunt uit te nodigen om op zoek te gaan en zelf iets toe tevoegen
 • Herken het patroon op teamniveau, structuren die in de weg zitten (zit er bij bepaalde mensen spanning?)
 • Er zitten lessen in het verhaal alsmede de manier waarop het verteld wordt
 • Oordeelloos benoemen gericht op waarnemen: wat zie, hoor en voel je?
 • Gaat het om dialoog of discussie?
 • Zodra je als coach in de oplosstand komt ontneem je het team een leerkans.
 • Vraag door naar het appel achter de feiten (wat maakt dat je dit zegt, reageert etc)
Goals | Doelen | Meetlat
 • Wat is de teamvraag, wat speelt er?
 • Ik ben nieuwsgierig, waarom zit ik hier?
 • Wat is jullie gezamenlijke doel (welke klus hebben jullie samen te klaren)?
 • Waarom zitten jullie samen? Welk resultaat hebben jullie samen te halen?
 • Wat willen jullie bereiken?
 • Welke vraagstukken vragen de aandacht?
 • Hebben jullie afspraken over tijd? Zou het mogelijk helpen afspraken te maken over tijd?
 • Wat heeft het team te leren (i.r.t. de context)?
 • Wat is de opgave achter deze opdracht?
 • Wat willen jullie bereiken met dit traject / deze interventie?
 • Wat is de opgave van dit team en hoe stapt iedereen daarin?
 • Wat heeft dit team te doen (wat is de ambitie en de norm)?
 • Wat moet voor jullie de opbrengst zijn?
 • Welk appel onstaat er doordat iemand ingrijpt, wat is dat appel?
 • Hoe zou je dat (met terugwerkende kracht) formuleren?
 • Wat beoog je met het onderwerp van de bijeenkomst?
Reality | Huidige situatie
 • Hoe is de afgelopen periode verlopen?
 • Wat bedoel je als je zegt dat dit dringend is (vraag naar noodzaak / urgentie)?
 • Welke wisselwerking is uit balans?
 • Waar staan jullie nu?
 • Hoe zetten jullie jezelf klem?
 • Hoe beïnvloed … als …?
 • Wat is hier nu de echte uitdaging?
 • Wat hebben jullie geleerd sinds we elkaar voor het laatst hebben ontmoet?
 • Wat zegt dit over jullie als team?
 • Wat gebeurt er als jullie blijven doen wat jullie doen (noodzaak / sense of urgency)?
 • Wat heb je met elkaar te leren om het teamdoel te bereiken?
 • Wat gebeurt er nu?
 • Hoort dit bij het leren (wat en hoe van leren)?
 • Waar staat dat gedrag voor?
 • Ervaren jullie de huidige situatie als problematisch? En wat is dan precies het probleem? En van wie is het probleem?
 • Is dit wat jullie vaker met elkaar doen?
 • Wat weerhoud jullie om aan … te werken?
 • Wat bindt jullie, waar staan jullie voor?
 • Wat willen jullie met het feit dat dit jullie beleving is?
 • Wat is de winst voor het team om … in stand te houden?
 • Wat is de bijdrage van de manager / teamleider?
 • Wat heeft het team te leren om het doel te bereiken?
 • Het valt me op dat jullie dingen naast elkaar zetten (door elkaar praten) hoe helpt dat jullie?
 • In welke situatie is dit vraagstuk ontstaan?
 • Wat maakt dat je bent gaan zitten waar je nu tijdens deze bijeenkomst zit? (Laten we even de benen strekken en gelijk een andere plek innemen, kijk wat dit doet met teamleden)
 • Hoe houden jullie dit samen vol, wat doen jullie om dit vol te houden?
 • Wat maakt dat jullie in deze situatie zitten, wat maakt dat jullie hier zijn?
 • In welk stadium zit dit team nu?
 • Ik (als coach) zie iemand in de WE-vorm praten, is dit de stem van het team, ben jij iemand van de we?
 • Kun je dit als vraag formuleren waarbij je de inhoud-interventie ombuigt naar een leer-interventie?
 • Welk (samenwerkings)thema wordt bedekt door het te hebben over …?
 • Wat zie en hoor je teamleden onderling doen (tip: ga als coach van de IK af)?
Options | Opties en belemmeringen
 • Wat zijn jullie opties?
 • Wat zouden jullie willen?
 • Heeft iemand daar nog nieuwe dingen aan toe te voegen?
 • Is er iemand die het daar niet mee eens is?
 • Waar denk je aan, en wat nog meer (meer opties kunnen tot betere keuzes leiden)?
 • Is er nog iets anders?
 • Welke blokkades maken begrenzen (en nee zeggen) moeilijk?
 • Wat kan jullie dat opleveren?
 • Welke interventie zou daaraan bijdragen?
 • Wat gaat jullie helpen?
 • Is het nuttig om?
 • Hoe maken jullie binnen het team werk van leren?
 • Hoe zouden jullie dat kunnen doen?
 • Welke kwaliteiten kun jij inzetten om de interactie te beïnvloeden (eigenaarschap op eigen gedrag)?
 • Wat helpt jullie om de doelen te behalen?
 • Wat is er nodig dat iedereen effectief gaat bijdragen aan …?
 • Wat hebben jullie nodig om optimaal van betekenis te kunnen zijn?
 • Welke interventie zou daaraan bijdragen?
 • Kan iemand (iets nieuws) toevoegen op wat al gezegd is?
Understanding Others | Elkaar begrijpen
 • Wat is jouw kijk op de optie?
 • Is daar een andere vraag van te maken?
 • Welke uitdaging heb je / waar loop je op vast?
 • Noem een voorbeeld waarin je de samenwerking met een collega positief hebt ervaren?
 • Wat kun jij aan de samenwerking bijdragen?
 • Wat kunnen anderen van jouw leren?
 • Kun je in een of twee zinnen aangeven wat je wilt?
 • Hoe leert dit team en welke factoren zijn het belangrijkst voor het leren in dit team?
 • Wat kunnen teamgenoten doen om jouw te helpen met leren of dat obstakel te overwinnen?
 • De mist die jullie creëren waar is dat een communicatie-uiting van (waar staat die onrust voor)?
 • Zou je dat (oordeel) als behoefte kunnen formuleren?
 • Kunnen jullie dit integreren in het gezamenlijk perspectief?
 • Wat vertegenwoordigt iemand in het team?
 • Wat is jouw verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid van de ander (de groep)? Wat is van jou, wat is van het team / de ander? (eigenaarschap)
 • Wat is jouw aandeel in de situatie (eigenaarschap)?
 • Wat gaat je als teamlid anders doen / veranderen om de meetlat (het doel) te bereiken?
 • Is iedereen bereid een stukje oplossing in zichzelf te zoeken (eigenaarschap)?
 • Wat is nodig om elkaar te laten reflecteren zodat ieder zijn aandeel kan zien, zonder elkaar de schuld te geven?
 • Wat hebben jullie nodig om je veilig te voelen?
 • Je lijkt geraakt door mijn interventie. Wat maakt dat het je zo raakt?
 • Ik hoor je winst om … Wil je die winst nog eens aan de groep uitleggen?
 • Hoe draag jij bij aan teamontwikkeling?
 • Waar staan jullie voor?
 • Welke uitdaging hebben teamleden en waar lopen ze vast?
 • Wat kunnen teamleden doen om jouw te helpen met leren / … anders te doen?
 • Zou je … (bijv. de agressie) kunnen ontvangen en kunnen labelen? Wat heb je nodig om dat te neutraliseren?
 • Hoe ziet dat er voor jou uit (eigenaarschap)?
 • Wat hebben jullie te doen om een nieuw iemand op te nemen in dit team?
 • Wat heb je nodig om wel deze discussie te voeren, zonder zelf af te haken?
 • Wat helpt jou in het leren?
 • Hoe krijgen jullie … in elkaar naar boven? (circulaire vraag)
 • Wat zie je X doen als Y voor de zoveelste keer … (een grap maakt)? (circulaire vraag)
 • Goh mensen, het valt mij meerdere keren op dat jullie (elkaar niet aankijken) … hoe draagt dit bij aan het doel?
 • Wat is je bezwaar hiertegen?
 • Willen jullie aan elkaar vertellen…?
 • Wat is het effect op jou als je … hoort?
 • Wat is jouw doel voor dit gesprek?
 • Wil je je eigen verhaal vertellen i.p.v. uit we-perspectief?
 • Hier blijven jullie echt van mening verschillen, is dat oké?
 • Welk inzicht heeft het jou gegeven en wat zegt dat over jou?
 • Wat heb je nodig om optimaal van betekenis te zijn?
 • Wat is je rode knop?
 • Is het team op de hoogte dat je … vindt?
 • Wat weerhoud je om … (bijv. feedback te geven)?
 • Hoe denk je dat … zich voelt (circulaire vraag)?
 • Wat is jouw reden om onderdeel te zijn van dit team?
 • Is dit helpend voor jullie? Wat is wel helpend?
 • Kun je aangeven wat je non-verbaal uitdrukt?
 • Hoe creëert een ander je last?
 • Wat doen jullie, waardoor dit bij mij gebeurt? (eigenaarschap bij de teamleden)
 • Wat is jouw opgave (in dit specifieke moment)?
 • Als je jezelf echt recht zou doen, wat zou je dan doen?
 • Mogen jullie het over … hebben?
 • Wat is het belang om te zeggen wat je zegt?
 • Ik onderbreek je, om de kracht van je woorden weg te laten vloeien.
 • Mij valt … op. Kan dat gelinkt zijn aan waarom jullie bij elkaar zijn?
 • Dit wat nu gebeurt, is dat wat jullie lastig vinden? En wat hebben jullie daarin te leren?
 • Wat doen jullie nu wel wat jullie toen niet deden?
 • Wat mooi dat je jezelf inbrengt met deze vraag, wil je dat vaker doen?
 • Wat heb je nodig om je comfortabel te voelen ten dienste van het leerproces?
 • Wat hebben jullie van elkaar nodig?
 • Hoe ervaren jullie dat?
 • Kun je zijn met wat er is?
 • Wat hebben jullie nodig om … voortaan uit te spreken?
 • Mag ik je terug geven wat het effect is van ….?
 • Is er iemand in dit team die hier last van heeft?
 • Waar ligt jullie gemeenschappelijkheid?
 • Wat heb je zelf te leren?
 • Wat is het appel dat iemand doet waardoor je neigt om … (bijv. te bemiddelen)?
 • Je danst eromheen en ontwijkt de vraag
 • Wat is voor jou cruciaal wat je wilt laten zien (beschermen)?
 • Hoe kun jij van betekenis zijn voor dit team?
 • Wat dacht je toen je … (bijv. aan het luisteren was)?
 • Kun je iets toevoegen aan … (de interventie)?
Perform | Uitvoering
 • Wat is het belangrijkste om te realiseren?
 • Kunnen we naar een afronding?
 • Wat is de volgende stap?
 • Met de kennis van nu, wat gaan jullie voortaan anders doen?
 • Als jullie dit niet allemaal kunnen oppakken maar slechts een gedeelte zouden kunnen doen, welk gedeelte pakken jullie dan op?
 • Wat willen jullie van het bord halen zodat jullie dit kunnen doen?
 • Zolang jullie blijven praten over … hoeven jullie niet te doen. Wat is er nodig om tot actie over te gaan?
 • Vinden jullie dat jullie een besluit kunnen nemen?
 • Wat kunnen jullie maken met elkaar om gemaakte inzichten overdraagbaar te maken?
 • Er is genoeg gezegd maar nog geen afspraak gemaakt. Wat is daarvoor nodig?
 • Is het voor jullie oké om hier een punt te zetten?
 • Voelen jullie een verschil in energie waarmee jullie begonnen zijn en waarmee jullie eindigen?
 • Wat is de oogst van deze sessie?
 • Als jullie dit daarvan leren, waar heb je dan vanaf nu aan te werken?
 • Is alles gezegd wat gezegd moet worden of wil iemand nog iets zeggen wat nog niet gezegd is?

Vragen of suggesties over het GROUP-model of de coachvragen? Neem gerust contact op.


Saul W. Brown & Anthony M. Grant (2010) From GROW to GROUP: theoretical issues and a practical model for group coaching in organisations, Coaching: An International Journal of Theory, Research and Practice, 3:1, 30-45, DOI: 10.1080/17521880903559697

Open chat