Home » Coachtip: Intentie ≠ Gedrag!

Coachtip: Intentie ≠ Gedrag!

De kloof tussen intentie en gedrag

Intentie en gedrag zijn twee verschillende begrippen die je beslist niet door elkaar moet halen. Intentie is hetgeen iemand van plan is om te doen, het is iets van binnen. Gedrag daarentegen is zichtbaar. Het is dat wat iemand daadwerkelijk doet en waar anderen op reageren: gedrag is waarneembaar voor de ander en is dat wat iemand juist wel of niet doet. Je wordt beoordeelt op gedrag en beoordeelt zelf anderen op gedrag! Als je te hard rijdt, kun je nog zo’n goede intentie hebben om snel bij je afspraak te zijn, maar dan krijg je een bekeuring. Intentie rechtvaardigt geen gedrag. Met een goede bedoeling kun je niet recht praten dat je het gaspedaal tot op de bodem indrukte.

Achtergrond

Er is veel onderzoek gedaan naar het verband tussen intentie en gedrag waarbij gesteld wordt (o.a. bij de Theory of Reasoned Action) dat intentie tot gedrag meestal leidt tot werkelijk gedrag. Dit betekent dat indien je van plan bent om te stoppen met roken de kans groter is dat je daadwerkelijk stopt dan zonder voornemen. Richard LaPiere was een van de eerste onderzoekers die zich verdiepte in de kloof tussen voornemen en uitvoering (intention-behavior gap).

Wat kun je hiermee in jouw communicatie?

Door intentie en gedrag als twee verschillende begrippen te zien en deze op spannende momenten van elkaar los te koppelen kun je effectiever communiceren en zelfs conflicten voorkomen of beter hanteren. Ben ervan bewust dat er een kloof is tussen hetgeen je ziet (gedrag) en intentie (hetgeen iemands voornemen). Een vooronderstelling vanuit NLP is dat ieder gedrag een positieve intentie heeft, gedrag dat je vertoont is op dat moment je beste keuze: een keuze op basis van je eigen wereldmodel en de situatie waar jij in zit. Als je iemand aanspreekt op gedrag houdt dan in je achterhoofd dat er een positieve intentie is. De positieve intentie kun je naar de oppervlakte brengen met de volgende vraag: wat wil je bereiken met deze situatie of welke goede bedoeling zit hierachter? Als er geen positief antwoord komt ben je dus nog niet bij de intentie en doe je en goed aan om door te vragen. Zodra je de positieve intentie boven water hebt kun je terugkoppelen naar je gesprekspartner hoe je het gedrag i.r.t. intentie in de toekomst graag anders zou zien. Op deze manier kan een ander leren om ander gedrag te vertonen.

Positieve intentie kan alsnog onwenselijk gedrag betekenen

Ook al zit er achter gedrag altijd een positieve intentie, dit betekent niet dat het automatisch wenselijk voor een ander is. Als iemand tegen je schreeuwt om je aandacht te krijgen kan dit onwenselijke gedrag je best kwetsen. Door gedrag en intentie te scheiden kun je het beter bij een ander laten liggen waardoor dit je wellicht minder snel kwetst en meer ruimte biedt om hier constructief op te reageren. Ongewenst gedrag is meestal een schreeuw om aandacht, negatieve aandacht is immers ook aandacht. Bedenk je als je de volgende keer een internationaal vriendschapsteken ontvangt zoals op bovenstaande foto dat dit het beste gedrag is wat die persoon op dat moment kan bedenken. Je hoeft het niet te accepteren maar hij of zij kan op dat moment niet beter bedenken.

Bekijk dit ook eens vanuit een ander perspectief. Angst leidt tot gedrag, een reactie op angst. Achter iedere angst schuilt echter ook een positieve intentie. Angst heeft een goede bedoeling namelijk zorgen voor veiligheid en overleving.

Congruentie tussen gedrag en intentie

Hoe meer gedrag in lijn ligt met intenties des te effectiever je bent in het realiseren van doelen. Ga maar na: op het moment dat je de intentie hebt om iemand te helpen, dit weet te uiten in gedrag dan zal de ander dit ook ervaren en reageren op de manier zoals je het bedoelt hebt. Dit is tevens de kracht van reflectie. Door continu te reflecteren op gedrag kun je nagaan in hoeverre dit in lijn is met je intentie en kun je hierop bijsturen. Reflecteren brengt gedrag dus dichter bij intentie en maakt je effectiever!

Intentie en gedrag in relatie tot vertrouwen

Intentie en gedrag kunnen helpen om het vertrouwen te vergroten. Ga maar bij jezelf na: de mate waarin je vertrouwt op iemands goede bedoelingen zegt iets over hoe betrouwbaar je deze persoon inschat. Hierbij spelen eerdere ervaringen met deze persoon een belangrijke rol. Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt is een belangrijke factor om ervaringen te creëren. Als je 4x doet wat je zegt zal dat een 5e keer ook zo zijn toch? Je gaat vertrouwen op iemands goede intentie. Transparantie over je intenties maakt dat je vertrouwen zichtbaar maakt. Intenties kun je vertalen naar gedrag met de volgende vraag: waar blijkt dat uit of hoe doe je dat? Consistentie tussen wat je zegt en doet blijkt of je geloofwaardig bent. Je wordt immers beoordeelt op gedrag

Tot slot blijkt dat mensen zichzelf op intenties beoordelen en anderen op gedrag. Je bedoelde het immers goed toch en wilt op die manier de ander overtuigen van je intenties.

Ik hoop je te hebben kunnen inspireren met dit artikel over gedrag en intentie. Ik gun je meer effectiviteit en bewustwording over het verschil tussen intentie en gedrag!

Open chat
Powered by